top2.jpg
top1.jpg
top3.jpg

Privatpersoner og Persondata

Hvad er persondata egentlig for en størrelse?

Privatpersoners behandling af personoplysninger er i mange tilfælde undtaget fra Persondataloven og Persondataforordningen. DOG skal du stadig tænke dig godt om.

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse nogle gode eksempler - Find dem her

Se definitionen på persondata her (pdf)

Foreninger og Persondata:

Som hovedregel gælder de samme regler for foreninger som for virksomheder. På Datatilsynets hjemmeside kan du læse meget mere om foreningers forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Find det her.

Kender du Dine rettigheder? 

Du har i henhold til Persondataloven:

  • Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig
  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles, om dig selv
  • Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted
  • Ret til at protestere mod, at oplysninger om dig selv videregives med henblik på markedsføring
  • Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette
  • Ret til at tilbagekalde et givet samtykke

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder i forhold til de myndigheder, virksomheder og foreninger, der har / registrerer dine persondata - Find dem her

Tove

Kontakt TD Consult

Ønsker du at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt mig på 40 25 46 26.

Skriv i formular