top3.jpg
top1.jpg
top2.jpg

Om Tove Dahlmann og TD Consult

​TD Consult ejes og drives af Tove A. Dahlmann.​ TD Consult tilbyder sin assistance på freelance-basis, som kan foregå på forskellige måder:

1. Vi aftaler et bestemt timeantal.

2. Vi aftaler løsning af en bestemt opgave, hvor vi på forhånd drøfter det dermed forbundne tidsforbrug.

Hvorfor er TD Consult en ideel samarbejdspartner?

​Udover en certificering som Microsoft Office-2010-Specialist, har jeg mange års erfaring med administrative opgaver på flere niveau'er og har derfor en høj grad af viden om og forståelse for såvel baggrund som behov for og løsning af administrative opgaver, noget som også gør mig til en mulig sparringspartner for både ledelse og medarbejdere.

Har du styr på persondatabeskyttelse?

Annoncen er bragt i MitSvendborg august 2017. Klik for stor visning.

 

Min baggrund

Jeg har erfaring med løsning af så forskellige opgaver som:​

 • Lønadministration for såvel time- som månedslønnede (Dataløn/Bluegarden og Proløn)

 • Bogføring og fakturering - Jeg har erfaring med Navision Dynamics Nav, e-conomic og dinero, men prøver også gerne kræfter med andre økonomisystener.

 • Analysering og implementering af nye overenskomst-tiltag i den daglige lønadministration.

 • Udarbejdelse af interne statistikker og regnskabs-/økonomirapporter​(f.eks. via udtræk fra økonomisystem og/eller databaser) til mellemledere, direktør, bestyrelse og revisor, såvel periodisk som ad hoc. 
 • Styring af datagrundlag i økonomisystem med henblik på egnethed til udtræk af data. 
 • Udarbejdelse af budgetteri samarbejde med såvel direktør som mellemledere.
 • Udkast til årsrapporter (årsregnskaber) til revisor.
 • Assistere revisor ved dennes revision af regnskab.
 • Udarbejdelse af indkaldelse til og referat fra afdelingsmøder, mellemledermøder og bestyrelsesmøder.
 • Ad hoc opgaver som f.eks. breve, tilbud, udarbejdelse af rapporteringsformularer, fordeling af informationer,
 • Udfærdigelse af egne tryksager (visitkort, reklamer m.v.)
 • Opretholdelse af optimal balance imellem pc-udstyr/-software og økonomi, såvel overordnet som i samarbejde med relevante mellemledere, og med kontakt til/assistance fra eksterne samarbejds-partnere.
 • Assistere/vejlede/undervise kolleger i forbindelse med problemløsning i og brugen af bl.a. it-systemerne.
 • Behovsanalyse, beskrivelse og implementering af ønskede ændringer til økonomisystem fra alle dele af organisationen.
 • Udarbejdelse af bl.a. SWOT-analyser
 • Deltagelse i ERFA-gruppe-samarbejde hos IT-selskab.
 • Udarbejdelse af egne vejledninger til bl.a. it-systemer.
 • Query-forespørgsler på AS/400
 • ODBC-forespørgsler i Navision Dynamics Nav
 • Oprettelse og vedligehold af databaser i Approach (Lotus)
 • klargøring/opsætning af pc'ere i netværk med relevant software og konfiguration

Kompetencer

Jeg har gennemført MOS-uddannelsen og dermed opnået certifikat fra Microsoft som Office Specialist, klik​ her hvis du vil se mere om MOS/MS Office Specialist.Derudover har jeg:

 • erfaring som intern virksomhedskonsulent(en rådgivende, undersøgende, planlæggende og projektledende stabsfunktion)
 • 16 års erfaring som bogholder og IT-ansvarlig i en virksomhed med ca. 35 ansatte.
 • gennemgået ELP-kurset vedr. strategi- og virksomhedsplanlægning hos Dansk Leder Center - se mere på wwwdanskledercenter.com

Større ledelsesprojekter

 • Implementering af AS/400-baseret økonomisystem​i en virksomhed incl. hardwareanskaffelse og brugeruddannelse
 • Skift fra AS/400-baseret økonomisystem til Navision-baseret brancheløsning incl. behovsanalyse, test, beskrivelse af krav til software/hardware, konvertering af data og medarbejderuddannelse
 • Sammenflytning af en virksomheds 2 adresser til 1, incl, fordeling og definition af lokalers fremtidige brug, planlægning og styring af såvel håndværkerarbejder i lokalerne som den fysiske flytning.

Tove

Kontakt TD Consult

Ønsker du at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt mig på 40 25 46 26.

Skriv i formular